Bevezető

Elhatároztam, hogy összegyűjtöm mindazt az információt, amit jelenleg érdemes tudni Jézus történelmiségéről, azzal a céllal, hogy egy fontos döntésben segítsek azoknak, akiket érdekel a felvetés: Mennyire értelmes dolog hinni a kereszténység hagyománya, vagyis az evangéliumok által bemutatott Jézus létezésében? Ez a blog nem azoknak szól, akik úgy gondolják, hogy elég számukra az a hit Jézusa, akit a Biblia alapján elképzelnek. Csakis azoknak szól, akiket érdekel hogy létezett-e a názáreti Jézus, mint valódi, történelmi személy.

A Ki menti meg Jézust?” cím árulkodó lehet, hogy talán megvan a válaszom. Igen, alapos információszerzés után átfogó kép alakult ki bennem. De tény az, hogy nem teljes a válasz, soha nincs vége a kutatásnak és bármikor kaphatok olyan információt, amely korrekcióra késztet. Szóval a válaszom a kutatási folyamat végére fog kikristályosodni. Lehet, hogy saját magam fogom megmenteni Jézust a történelem során felgyülemlett hamis állításoktól? Nem kizárt, bár kevés az esély rá.

Annak ellenére, hogy már az első bejegyzéssel jelzem, hogy határozott véleményem van Jézus történelmiségével kapcsolatban, amennyire lehetséges, megpróbálok elfogulatlan jelentést nyújtani. Bármikor kész vagyok a nézetemen változtatni, ha olyan új ismeretek kerülnek felszínre, amelyek indokolják az újraértelmezést. Sőt, tervezem, hogy felkérjek minél több szakembert, teológust, történészt vagy egyszerű kutatót, hogy fogalmazza meg kritikáját, és próbálja megvédeni az evangéliumok által bemutatott Jézus létezését. Legyen bármilyen végeredmény, nem fűződik semmilyen anyagi érdekem a kutatási folyamathoz és a következtetéseim nyilvánosságra hozásához. Nem támogatok semmilyen szervezetet vele, csak az igazság értékelése motivál, mert úgy hiszem, hogy a világ jobb hely lesz azáltal, ha minél több ember egyre közelebb kerül a megismerhető valósághoz.

A híres asztrofizikus, Carl Sagan könyve, The Demon-hauntedWorld: Science as a Candle in the Dark, motivált arra, hogy mielőtt elhinném, vizsgáljam meg minden fontos állítás igazságtartalmát a következő kritériumok alapján:

 • Ahol lehetséges, keressem a tények független igazolását,
 • Támogassam a tartalmas vitát különböző nézetek felkészült képviselőivel,
 • A tekintélyre támaszkodó bizonyítékoknak kevés súlyt adjak,
 • Több hipotézist is vegyek nagyító alá,
 • Ne ragaszkodjak az egyik alternatívához sem, ameddig a többi nem bukott el,
 • Mérlegeljem a lehetséges hipotéziseket (valószínűség számszerűsítése)
 • Alkalmazzam ‘Occam borotvája’ elvet (a legtermészetesebb, a legegyszerűbb a legvalószínűbb)
 • Mindig tegyem fel a kérdést, hogy legalább elviekben megcáfolható-e a hipotézis!

Magamról

Nem vagyok sem történész, sem teológus, bár teológiát végeztem és hobbiból filozófiát tanulok. Egyszerűen csak érdekel az igazság. Néhány éve rádöbbentem, hogy istenhitemet nem tudom alátámasztani értelmes érvekkel, ezért elkezdtem kérdéseket feltenni magamnak. A következő kérdéssorozat kutatása megváltoztatta világnézetem: Honnan tudhatom, hogy igaz, amit hiszek? Milyen biztos alapjai vannak ismereteimnek? Milyen viszony van a valóság és az igazság között? Honnan tudom, hogy a képzeletvilágomban szereplő Isten valós? Miért érdemes felépíteni egy, a valóságon alapuló világnézetet?

Keresztény voltam, de ma már szekuláris humanistának nevezem magam, és bátran vállalom az ateista jelzőt is. Világképem alapja a módszertani naturalizmus. Fontosnak tartom a tudományos eredményeket, a kritikus gondolkodást, a tisztánlátást, a párbeszédet, a tartalmas kapcsolatokat, a folyamatos fejlődést, a szabad véleménynyilvánítást, az igazság megismerését és terjesztését.

Miért Jézus történelmisége?

Akkor merült fel bennem először ez a kérdés, mikor összeomlott az istenképem. A magammal és másokkal folytatott párbeszédek során a kereszténység alaptézisei hamisnak bizonyultak, de ott motoszkált bennem a Jézus kérdés: Az rendben, hogy nincs semmilyen bizonyíték Isten létezésére, de mi van Jézussal? Ő is csak egy mítosz része? Őt nem lehet csak úgy semmisnek tekinteni!

Az első könyv, ami kezembe került a témával kapcsolatban, Vermes Géza: A kereszténység kezdetei, és a Zsidó Jézus. Ebben először találkoztam azzal a gondolattal, hogy nagy valószínűséggel Jézus egészen más volt a valóságban, mint ahogy az evangéliumok bemutatják. A többi már történelem. Ezt hozom most a nyilvánosság elé.

Érdekel a Jézuskérdés és jó érzés részt venni a keresztény tanítások valóságtartalmának tisztázásában. Hiánypótlóként írom ezt a blogot, mivel magyar nyelven nem találtam olyan irodalmat, amely részletes és aktuális tájékoztatást nyújtana ebben a témában. Összegyűjtöttem a jelenleg fellelhető legjobb szakirodalmat pro és kontra. Ismerem a szakma kiemelkedő szereplőit és jelenlegi vitáját. Tudatában vagyok a leggyakoribb apologetikai csúsztatásoknak és hamis érveknek. Vállalom a nyilvános vitát. Célom a tájékoztatás, a felvilágosítás és a tisztánlátás munkálása. Ezzel az összefoglalással nincs szándékomban támadni, lejáratni vagy éppen előnyös színben feltűntetni egyetlen hívő vagy nem hívő embert /szervezetet. Támogatom az igazságot és a tájékozottságot, és elítélem a megtévesztést, szándékos tudatlanságot. Ezekkel szemben megpróbálok minél hatékonyabban fellépni.

Szakemberek:

A kutatómunkát nem én végeztem, az én feladatom csak az volt, hogy összerakjam magyarul az alábbi szakértők munkáit és levonjam saját következtetéseimet. Ezért tisztelettel adózom a szakma legnagyobbjainak. Az alábbi szakemberek neveit szeretném kiemelni ezen a területen, akik Jézuskutatással rengeteg időt foglalkoztak:

Bart Ehrman – Újtestamentumi szakember, szövegkritikával, Jézus történelmiségével, az őskereszténység kialakulásával foglalkozik. Korábban keresztény, jelenleg ateista, aki Jézus történelmisége mellett érvel. 30 könyve jelent meg, közte három tankönyv és hat New York Times Bestseller.

Robert M Price – korábban baptista lelkész, jelenleg keresztény ateista, amerikai teológus és író, részt vett a Jesus Seminar elindításában, a mitológiai Jézus mellett érvel. Filozófiát és vallás tanít, több könyve jelent meg Jézus történelmiségéről és a kereszténység kialakulásáról.

Richard Carrier – ateista, történész, filozófus, PhD munkáját az ókori történelemből írta, Jézus történelmiségével több mint 10 évet foglalkozott, korábban elutasította a mitológiai Jézus megközelítést, jelenleg nyíltan mellette érvel. 2014.-ben megírta az On The Historicity of Jesus: Why We Have Reason to Doubt könyvét, amely az első olyan, átfogó munka a témában, melyet tekintélyes, akadémiai kiadó jelentetett meg, és szakértői értékelést is kapott.

David Fitzgerald az ókori történelem kutatója, író. Legismertebb műve a Nailed: Ten Christian Myths That Show Jesus Never Existed At All – az első jónéhány blogbejegyzésem erre a forrásra támaszkodik. Több mint 10 évet foglalkozott Jézus történelmiségének kutatásával valamint a kereszténység korai kialakulásának körülményeivel. Véleményem szerint a legátfogóbb képet nyújtja a témában.

Raphael Latester – a Sydney Egyetemen szerezte diplomáit vallástanulmányok szakon. Fő területei: vallásfilozófia, a kereszténység eredete, különböző istenfogalmak. Mesteri disszertációját Jézus történelmiségéből írta, doktori munkáját pedig Isten létezésének filozófiai megközelítéséből.

Maurice Casey – Újtestamentum nyelv és irodalomszakértő (University of Nothingham). Jézus történelmiségét egyedi módon hirdeti.

James McGrath – Teológiai professzor, Újtestamentum nyelvés történelemszakértő (Butler University), Heves kritikusa Jézus mitológiai megközelítésének.

R. Joseph Hoffmann – Teológus, szakterülete a kereszténység eredete, korai pogány írások fordítása és Jézus történelmisége. (Oxford University) Alapító tagja volt a Jesus Project-nek. A CSER elnőke (Committee for the Scientific Examination of Religion).

Robert Van Voorst – Újtestamentum tanulmányok professzora (Western Theological Seminary). Jézus történelmisége Biblián kívüli forrásainak kutatója.

Jézus történelmisége mellett érvelő legismertebb szakemberek nevei: Craig Blomberg, James Dunn, Craig Evans, GaryHabermas, Craig Keener, John Meier, Stanley Porter, Robert Van Voorst, Barth Ehrman, Michael Grant, Maurice Casey, James Crossley, Joseph Hoffmann.

Jézus történelmiségét kétségbe vonó legismertebb szakemberek nevei: Richard Carrier, Robert Price, Thomas Thompson, Hector Avalos, Earl Doherty, Raphael Latester, Arthur Drage, Kurt Noll, Thomas Brodie.

Felhasznált források:

Az alábbiakban felsorolt forrásmunkákon kívül több weboldalt és akadémiai publikációt is felhasználok. A lista nem teljes, de kiindulásként a következőkből gyűjtöttem információkat:

 • David Fitzgerald, Nailed
 • David Fitzgerald, Jesus: Mything in Action vol.I-III.
 • Richard Carrier, On The Historicity of Jesus
 • Richard Carrier, Proving History: Bayes’s Theorem and the Quest for the Historical Jesus
 • Richar Carrier, Not The Impossible Faith: Why Christianity Didn’t Need a Miracle to Succeed
 • Robert Price, Jesus: Myth and Method in the Christian Delusion
 • Robert Price, The Christ-Myth Theory and Its Problems
 • Raphael Latester, There Was No Jesus, There is No God
 • Thomas L. Thompson, Is This Not The Carpenter: The Questin of The Historicity of The Figure of Jesus
 • Bart D. Ehrman, Did Jesus Exist?
 • Bart D. Ehrman, How Jesus Become God
 • Bart D. Ehrman, Jesus Before the Gospels
 • Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Biblie and Why
 • Geza Vermes, The Authentic Gospel of Jesus
 • Earl Doherty, The Jesus Puzzle
 • Gerd Theissen, The Historical Jesus: A Comprehensive Guide
 • R.T. France, Evidence for Jesus
 • Maurice Casey, Jesus: Evidence and Argument on Mythicist Myths?
 • Maurice Casey, Jesus of Nazareth: An Independent Historian’s Account of His Life and Teaching
 • James McGrath, The Burial of Jesus: What Does History Have To Do With Faith
 • Joseph Hoffmann, Sources of the Jesus Tradition: Separating History from Myth
 • Robert Van Voorst, Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence

A következő időszakban rendszeresen közzéteszek egy-egy érvet, szempontot, kutatási eredményt, véleményt, szakmai vitát Jézus történelmiségéről. Nem jutottam még a kutatás végére, van néhány új forrás és további irodalom, amit még áttekintek és az érdemleges információkat folyamatosan közzéteszem. A kommenteket és kérdéseket szívesen veszem, amelyre lehetőséget a https://www.facebook.com/kimenetimegjezust/ oldalon biztosítok.

Izgalma felfedezés lesz! Mondd el másoknak is!

Itt támogathatod a munkám: https://www.patreon.com/kimentimegjezust